Висновок Верховного Суду про нарахування відсотків за час прострочення кредитора

При розгляді справи №6-2387цс15 ВСУ зробив правовий висновок про ненарахування відсотків за час прострочення кредитора. Так, за змістом частини четвертої статті 613 ЦК України боржник за грошовим зобов’язанням не сплачує проценти за час прострочення кредитора, тобто у випадку, якщо кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником, або не вчинив дій, … Continue reading

Майно фізичної особи-підприємця може бути об’єктом спільної сумісної власності подружжя і предметом поділу

Верховним Судом України в постанові від 13 червня 2016 року у справі 6-1752цс15 висловлена правова позиція, згідно якої майно фізичної особи-підприємця (далі – ФОП) може бути об’єктом спільної сумісної власності подружжя і предметом поділу між кожним з подружжя з урахуванням загальних вимог законодавства щодо критеріїв визначення правового режиму спільного сумісного … Continue reading

Нарахування трьох відсотків річних та інфляційних за житлово-комунальні послуги

Правова позиція викладена у постанові Верховного Суду України від 16 грудня № 6-2023цс15. Закріплена в пункті 10 частини третьої статті 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» правова норма щодо відповідальності боржника за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги у вигляді пені не виключає застосування правових норм, установлених у частині другій … Continue reading

Правові висноки ВСУ щодо права власності на самочинне будівництво у справі № 6-265цс16

ВСУ дійшов висновку, що витребування майна шляхом віндикації застосовується до відносин речово-правового характеру, зокрема, якщо між власником і володільцем майна немає договірних відносин і майно перебуває у володільця не на підставі укладеного з власником договору. Відповідно до статті 388 ЦК України, якщо майно за відплатним договором придбане в особи, яка … Continue reading

Аналіз практики застосування адмінсудами Закону про судовий збір

Постановою Пленуму ВАС від 5 лютого 2016 р.№2 суддям адміністративних судів рекомендовано враховувати під час ухвалення рішень аналіз практики застосування окремих положень Закону «Про судовий збір» у редакції Закону України від 22 травня 2015 р.

Правова позиція ВСУ щодо оскарження повторного заочного рішення

Відповідно до частини третьої статті 232 ЦПК України повторне заочне рішення позивач та відповідач можуть оскаржити в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. Наявність права на апеляційне оскарження повторного заочного рішення означає можливість ухвалення такого рішення відповідно до загальних законодавчих вимог, які визначають умови заочного рішення та процедуру розгляду справи в … Continue reading